Privacyverklaring

Privacyverklaring de Buren Afhaalcentrum B.V.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website en/of het gebruikmaken van onze diensten. Wij vinden het belangrijk om jouw gegevens tijdens het hele verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit hoe de Buren Afhaalcentrum B.V. omgaat met de informatie die je op onze website en/of klantenportal achterlaat en welk doel hiermee gediend wordt.

Via onze diensten worden privacy gevoelige gegevens, hierna te noemen persoonsgegevens, op kleine schaal verwerkt door de Buren en/of haar diensten. De Buren acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Welke gegevens leggen wij vast?
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet je je eerst registreren.
Om je te registreren op onze klantenportal MijnBuren vragen wij jouw de volgende gegevens:
• Persoonlijke gegevens (naam, geslacht)
• Adres gegevens (adres en huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer)
• Login gegevens (emailadres)

Van niet geregistreerde klanten leggen wij de volgende gegevens vast:
• Emailadres
• Mobiele telefoonnummer

Verder slaan wij bij het gebruik van onze website, app en kluizenwand gegevens op zoals je IP-adres, hoeveelheid gebruik van de app, het tijdstip waarop een pakket is afgehaald, hoeveel je gebruik maakt van afhaalberichten en je betaal gegevens.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
Wij gebruiken de gegevens natuurlijk niet zonder reden, de persoonsgegevens worden gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om onze dienstverlening goed te laten functioneren, om onze dienstlening te verbeteren en om bijvoorbeeld afschrijving van tegoeden op jouw klantnummer mogelijk te maken. Ook is het van cruciaal belang dat wij voldoende informatie hebben om jou zo snel mogelijk te helpen via de klantenservice. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere zaken dan die nodig zijn voor de uitoefening van ons bedrijf.

Ook willen wij jou indien je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief graag op de hoogte brengen van ontwikkelingen zoals nieuwe vestigingen of nieuwe vormen van dienstverlening.

Wanneer worden gegevens verwerkt?
Website
Wanneer je gebruik maakt van onze website kan door middel van cookies informatie worden opgeslagen die wij gebruiken om onze website te verbeteren. Ook kan je zelf een contactformulier invullen op de website en die informatie zullen wij ook opslaan.
Service:
Wanneer je gebruik maakt van een van onze services slaan wij informatie op over bijvoorbeeld je klacht, over het tijdstip waarop een locker is geleegd en over het kluisgebruik. Ook kunnen gesprekken voor kwaliteitsdoeleinden opgenomen worden in gevallen waarbij de klant contact opneemt met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Na uitschrijving of aanvraag van verwijderen van persoonsgegevens zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot het verwijderen van jouw gegevens conform het privacy beleid. Wanneer je je bij ons inschrijft bewaren we uw gegevens zolang wij jouw gegevens nodig hebben voor het aanbieden van onze service. In alle andere gevallen zullen wij na een jaar overgaan tot het archiveren van de gegevens die wij hebben. Aangezien wij gebonden zijn aan de wetten van het financieel toezicht zullen wij pas na 7 jaar de basisgegevens die wij hebben gearchiveerd definitief verwijderen.

Verstrekken wij gegevens aan derden?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren, deze partij gebruikt hiervoor cookies om ons van informatie te kunnen voorzien. Wij zullen er alles aan te doen om te waarborgen dat derde partijen deze informatie op een juist en veilige manier verwerken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening en/of die van een van onze partners kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, te beperken. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen. Er zijn gevallen waarin jouw persoonsgegevens tijdens het verzenden worden gecodeerd
Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.
Wij hebben software op onze systemen (antivirus software, firewalls, etc.) om toegang van externe partijen te beschermen. Daarbij hebben wij intern ook ICT-reglementen die ervoor zorgen dat ons team ook verantwoord met persoonsgegevens omgaat.

Nieuwsbrief
Tijdens het registreren heeft u de optie om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Aan het eind van iedere nieuwsbrief bevindt zich een link waarmee je je kunt afmelden of je kunt je ook afmelden via de mijnburen portal.

Contactformulier en e-mail
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard voor maximaal een jaar en daarna archiveren wij het.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde dataservers van de Buren afhaalcentrum B.V.. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om de mogelijkheid te hebben om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen/afmelden diensten van de Buren Afhaalcentrum
Je kunt als geregistreerde klant te allen tijde jouw gegevens wijzigingen of je afmelden en geen gebruik meer maken van de diensten van de Buren.

Het is voor de klant mogelijk om in de lijn met de GDPR zijn gegevens te laten verwijderen of om zijn gegevens op te vragen, details over deze procedure staan omschreven in de Algemene Voorwaarden. Als je jouw gegevens wilt aanpassen of verwijderen kun je dit als geregistreerde klant doen door in te loggen in de MijnBuren portal.
Als je gegevens wil opvragen of je wil je afmelden voor de diensten van de Buren Afhaalcentrum kun je dit ook per email melden aan onze klantenservice. Zie onze website voor de contactgegevens.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom verwijzen wij jou in die gevallen naar de privacyverklaring van die betreffende websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die wij met onze dienstverlening bieden. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
De Buren B.V.
Demmersweg 104, Hengelo
088-332 87 36
Info@deburen.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.