Ketenpartnerportal


De kluisjes van de Buren kunnen door de supermarkt worden ingezet als extra infrastructuur voor het uitleveren van boodschappen (click & collect). Om de supermarkt hierin te faciliteren heeft de Buren de ketenpartnerportal ontwikkeld.

 

De Buren stelt deze ketenpartnerportal aan de supermarkt ter beschikking. Met deze portal is de supermarkt zelfstandig in staat om kluisjes te reserveren en te vullen met boodschappen. Voor een efficiënt gebruik van deze portal is een koppeling met het online verkoopkanaal van de supermarkt wenselijk.

Uiteraard wordt de ketenpartnerportal ook ingezet voor andere vormen van retail.