De Buren logo's

Speciaal voor onze partners zijn er de Buren-logo’s beschikbaar. Deze logo’s kunt u plaatsen op

uw website of in andere communicatie-uitingen hanteren. De logo’s geven aan dat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Buren. De logo’s kunnen ook door de pers gebruikt worden. 

Aan het gebruik van de logo’s zijn voorwaarden verbonden.