Privacyverklaring de Buren Afhaalcentrum B.V.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website en/of het gebruikmaken van onze diensten. Wij vinden het belangrijk om jouw gegevens tijdens het hele verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit hoe de Buren Afhaalcentrum B.V. omgaat met de informatie die je op onze website en/of klantenportal achterlaat en welk doel hiermee gediend wordt.

Via onze diensten worden privacy gevoelige gegevens, hierna te noemen persoonsgegevens, verwerkt. De Buren Afhaalcentrum B.V. en/of haar diensten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Aan het eind van iedere nieuwsbrief bevindt zich een link waarmee je je kunt afmelden.

Contactformulier en e-mail
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang wij dit nodig achten.

Registratieprocedure
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet je je eerst registreren.
Om je te registreren op onze klantenportal MijnBuren vragen wij jouw de volgende gegevens:
•    Persoonlijke gegevens
•    Adres gegevens
•    Login gegevens

Na registratie bewaren wij middels het door het systeem gegenereerde klantennummer de door jouw opgegeven persoonsgegevens. De registratiegegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om onze dienstverlening goed te kunnen laten functioneren en om afschrijving van tegoeden op jouw klantenkaart mogelijk te maken. Ook willen wij jou graag periodiek op de hoogte brengen van ontwikkelingen zoals nieuwe vestigingen of nieuwe vormen van dienstverlening.

Wij bewaren deze gegevens zolang je account actief is en zullen bij het stopzetten van het account de gegevens bewaren zolang wij dit nodig achten.
 
Wijzigingen/afmelden diensten van de Buren Afhaalcentrum
Je kunt ten allen tijden jouw gegevens wijzigingen of je afmelden en geen gebruik meer maken van de diensten van de Buren.

Als je jouw gegevens wilt aanpassen kun je dit doen door in te loggen in de MijnBuren portal.

Als je wilt afmelden voor de diensten van de Buren Afhaalcentrum kun dit je per email melden aan onze klantenservice. Zie onze website voor de contactgegevens.

Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening en/of die van een van onze partners kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen. In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens tijdens het verzenden gecodeerd.

Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom verwijzen wij jou in die gevallen naar de privacyverklaring van die betreffende websites.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die wij met onze dienstverlening bieden.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 december 2014.